Dyma aelodau presennol y pwyllgor:

Mr Glyn Davies
Mr Gwyn Evans
Mr John Evans
Mr Gareth Flynn
Mr Charles Green
Mr Gwyn Jones
Mr Morris Jones
Mr Donald Morgan
Mrs Sharon Richards
Mr Iestyn Tudur-Jones 


Datblygwyd y wefan gan | Website developed by Elfed Jenkins