Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn edrych am unigolyn a fydd yn bodlon torri’r profa ger hysbysfwrdd y pentref. Bydd angen cadw’r porfa yn daclus trwy cyfnod yr haf.

Bydd gofyn i’r unigolyn fod yn berchen ar yr offer angenrheidiol i wneud y gwaith ond bydd yn cael ei ad-dalu am gostau amser a thanwydd.

Cysylltwch gyda Clerc y Cyngor Cymuned trwy’r dudalen cyswllt ar y wefan, os oes diddordeb gennych.

Categories: Newyddion


Datblygwyd y wefan gan | Website developed by Elfed Jenkins